ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍යයට කෘතිම බුද්ධිය හදුන්වා දීමේ ව්‍යාපෘතියක්

ශ්‍රී ලංකාව හැරුණු විට දකුණු ආසියාතික කලාපයේ අනෙකුත් රටවල් වැඩිම මාතෘ හා ළදරු මරණ අනුපාතයන් වාර්...

Read more

රට තාක්‍ෂණික විප්ලවයකට සැරසෙන හැටි ජනපති ලෝකයට කියයි

ගෝලීය සංවර්ධන අභියෝගයන්ට මුහුණදීමේදී විද්‍යාව, තාක්ෂණය සහ නවෝත්පාදන අංශයට තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බව ජනාධිපති...

Read more

2023 චීන කාර්මික හුවමාරු සංවර්ධන සහ ගැළපීම් ව්‍යාපෘති වැඩසටහනේ උළෙලෙදී චීන යුවාන් බිලියන 396.6 ක් වටිනාකමකින් යුක්ත ගිවිසුම් මාලාවක් අත්සන් කරනු ලබයි

“කලාපීය සම්බන්ධීකරණය, විවෘත සංවර්ධනය, ජයග්‍රාහී අනාගතය” යන තේමාව යටතේ 2023 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 3 වැනි දින...

Read more
Page 2 of 6 1 2 3 6

Ads

Ads

Most View News

Browse by Category

error: Content is protected !!